تلاش + امید = موفقیت

در زندگی انسان‌ها، منابع زیادی وجود دارد که از آن‌ها به نام منابع محرک یاد می‌شود. یکی از بهترین منابع محرکی که هر انسانی در اختیار دارد "ارزیابی" گذشته است.

ارزیابی گذشته هرچند رضایت‌بخش هم نباشد، باز هم بیش‌ترین انگیزه را در زندگی انسان به وجود می‌آورد. تکمیل دفتر برنامه‌ریزی بهترین منبعی است که برای ایجاد انگیزه در اختیار دانش‌آموزان است. هر روز که با تمام توان تلاش می‌کنید پر کردن خانه‌های جدول و در نهایت حساب کردن مجموع ساعات مطالعه‌ی روزانه، به شما بیش‌ترین انرژی را برای ادامه‌ی راه می‌دهد. این احساس رضایت قلبی،اراده و انرژی شما را برای تلاش بیش‌تر می‌کند.

bnm

در مقابل اگر از میزان مطالعه‌ی امروز خود رضایت کافی نداشته باشید، برای روز بعد تصمیم جدی تری می‌گیرید و برای پیشرفت تلاش می‌کنید. تنها نکته‌ی قابل توجه برای همه‌ی دانش‌آموزان این است که در راهی که قدم در آن گذاشته‌اید تا رسیدن به هدف، توقف ممنوع است.

شاید ساعت مطالعه‌ی روزانه‌ی شما نوسان داشته باشد و همه‌ی روزها نتوانید به یک اندازه تلاش کنید، اما هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی توقف نکنید و در واقع روز بدون مطالعه نداشته باشید. با امید و انگیزه به راه خود ادامه دهید. در ادامه‌ی راه آرامش خود را حفظ کنید و آن گونه تلاش کنید که هر شب پس از جمع ساعات مطالعه‌ی روزانه، با احساس رضایت روز را به پایان ببرید. مطمئن باشید که هیچ تلاشی بدون نتیجه نیست، مشروط بر آن‌که تلاش به عنصر امید آراسته شده باشد.

پروانه پشت پیله‌اش حس کرد راهی هست و رفت                                                  شاید به راه بسته هم باید امیدی بست و رفت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.