تلاش یا آرزو؟

پرسیدم: «اجرای برنامه‌هایت را آغاز کرده‌ای؟»

گفت: «از شنبه انجام آن‌ها را شروع خواهم کرد؛ یعنی اصلاً برنامه‌ام را برای شروع از شنبه قرار داده‌ام.»

با خود اندیشیدم وقتی قرار است به آینده فکر کنیم و آینه‌ای برای خودمان در نظر بگیریم تا به عنوان هدف در راستای آن تلاش و کوشش کنیم، آرزوهای‌مان بزرگ و واژه‌هایی که برای بیان آن آرزوها به کار می‌بریم، اغلب خیلی رؤیایی و بلندپروازانه هستند؛

images

اما وقتی قرار است در راستای هدفی که اندیشیده‌ایم حرکت کنیم، از برنامه گرفته تا مدت‌زمان در اختیار و میزان فعالیت و کاری که باید انجام شود و صدها فعالیت دیگر، هزاران دلیل موجه و ناموجه برای خود می‌تراشیم تا اندکی کار را دیرتر آغاز کنیم.

واقعیت امر این است که در اغلب موارد، کارها و فعالیت‌های‌مان با آرزوها و رؤیاهای‌مان هیچ گونه تناسبی ندارند. بنابراین خوب است از هم‌اکنون تصمیم بگیریم یا به اندازه‌ی آرزوهای‌مان تلاش کنیم یا به اندازه‌ی تلاش‌های‌مان آرزو کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.