تمرکز حین مطالعه

تمرکز یکی از عوامل کلیدی و مؤثر بر میزان یادگیری و توانایی به یاد آوردن مطالب است. داشتن تمرکز در هر کاری بازدهی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. تمرکز حین مطالعه و حین آزمون از موارد بسیار مهمی است که اکثر دانش‌آموزان و بخصوص داوطلبان کنکور را درگیر می‌کند.

افزایش تمرکز امری تدریجی است که با به کار بردن چند راهکار ساده و در عین حال کارآمد به مرور زمان بهبود پیدا می‌کند.

images

 

  برای مطالعه مکان ثابتی در نظر بگیرید.

  اشیای اضافه را که منجر به حواس‌پرتی‌تان می‌شود از محل حذف کنید.

  ساعت مطالعه‌ی هر درس را بیش‌تر از 1.5 تا 1 ساعت در نظر نگیرید.

  در حضور جمع و همراه با تلویزیون یا موسیقی درس نخوانید.

برای تمرکز هنگام مطالعه با خود نیت کنید که در مدت معین، حجم مشخصی از مطالب را مطالعه کنید.

حجم مطالبی را که می‌خواهید مطالعه کنید نباید از روی احساسات انتخاب کنید.

سعی کنید واقع‌بینانه باشد و بر اساس میزان توانایی‌های خودتان انتخاب کنید.

توجه داشته باشید که انتخاب درست ترتیب موضوعات مطالعاتی روی تمرکز نیز تأثیر بسزایی دارد. برای مثال ابتدا موضوع درسی را که به آن علاقه دارید انتخاب کنید یا درسی را که در آن با چالش مواجه هستید و… . توجه به این مسائل تدریجاً بر میزان تمرکزتان تأثیر خواهد گذاشت.

به پرش‌های ذهنی‌تان توجه کنید و آن‌ها را یادداشت کنید و با خودتان قرار بگذارید که در زمان دیگری به آن‌ها فکر کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.