تنها هدف را می‌بینم

آن‌چه برای من مهم است هدف است و هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند مرا از رسیدن به آن بازدارد. پس اولاً باید شناخت کافی از آن داشته باشم و راه رسیدن به آن را بدانم و بعد با یک دید باز به سوی آن حرکت کنم.

هدفی که امروز دغدغه‌ی بسیاری از دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور سراسری و اولیای آن‌ها است، گذشتن از سد کنکور است و این موضوعی است که ماه‌ها و حتی گاه سال‌ها فکر افراد را به خود مشغول می‌سازد؛ در صورتی که اگر با برنامه‌ریزی پیش برویم، آن هم یک امر عادی است، درست مثل سایر امور روزمره و به قول معروف "روز کنکور روزی مثل همه‌ی روزهاست." 

حال باید دید که افراد موفق چه می‌کنند و چگونه خود را با این امر وفق می‌دهند. این افراد هیچ‌گونه اضطرابی به دل راه نمی‌دهند و می‌دانند که چه باید کرد و با اعتمادبه‌نفس کامل راه خود را می‌پیمایند.این اعتمادبه‌نفس از کجا حاصل می‌شود؟ بعد از آن‌که راه را شناختی و نقشه‌ی راه دستت آمد، تمرین و تکرار لازم است و به مرور تجربه‌های تازه به دست می‌آوری و هدف را در چنگ خود می‌بینی.

هدف چیست؟ کنکور. نقشه‌ی راه؟ برنامه‌ی آزمون آزمایشی.معلم،راهنما و مشاور؟ زاد و توشه؟ کتاب‌ها و جزوه‌های درسی و کمک‌درسی. یار و رفیق؟ دوستان و هم‌کلاسی‌ها. تمرین و تکرار؟ دیگر همه چیز روشن است و راهی برای ترس باقی نمی‌ماند. در این راه پرپیچ و خم حواسم را متمرکز می‌سازم و با اطمینان و اعتمادبه‌نفس کامل قدم برمی‌دارم و قدم به قدم بر اطمینان و ثبات من افزوده می‌شود.

به خداوند بزرگ و مهربان توکل میکنم و هم‌چنان پیش می‌روم و هیچ چیز نمی‌تواند مرا ناامید سازد؛ من تنها هدف را می‌بینم.

ddd

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.