توانایی هایمان را دست کم نگیریم

جدیدترین یافته های روانشناسان حاکی از آن است که برداشت انسان از توانایی هایی خود نشان می دهد که برای چه مدت در مقابل موانع ایستادگی می کنند.

بر اساس این گزارش، تفکر، انگیزش، احساسات و رفتار انسان در موقعیت هایی که به توانایی خود احساس اطمینان می کند با موقعیت هایی که در آن احساس فقدان صلاحیت می کنیم متفاوت است ؛ درک افراد از توانایی های خودشان بر الگوهای تفکر، عملکرد و انگیزه آنها تاثیر زیادی می گذارد.

Think big written on a blackboard

در این راستا برای سنجش میزان خودکار آمدی و اعتماد افراد به توانایی هایشان از افراد خواسته می شود که پس از انتخاب کردن یک موقعیت واضح و مشخص، کارهایی را که می تواند انجام دهد و میزان اطمینان خود از انجام موفقیت آمیز آن کارها را برای مشاور خود تعیین کند.

این شیوه ای بسیار موثر و کارآمد است که همه افراد می توانند این شیوه را به کار بگیرند و کارهایی که قادر به انجام آن هستند را بنویسند، این کار در بالا رفتم اعتماد به نفس و شناخت خودمان به ما کمک می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.