تورق سریع تا بازیابی ذهن

چند روز هفته‌ی آخر قبل از کنکور سراسری به تورق سریع اختصاص می‌یابد. در زمان تورق سریع دو نوع تفکر در بین دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور شکل می‌گیرد؛ تفکر اول این‌که آیا تورق سریع باعث آشفتگی ذهن می‌شود؟ و تفکر دوم این‌که بهتر نیست به جای تورق سریع درسی را کامل بخوانم؟ 

هنگام امتحانات برای هر امتحان هر آن‌چه تا شب قبل از امتحان می‌خوانید در شب امتحان مرور می‌کنید تا مطالب در ذهن شما مرور شده و اگر مطلبی فراموش یا کم‌رنگ شده دوباره در ذهنتان تداعی شود. منطق روش تورق سریع نیز همین است. هدف از انجام این کار مطالعه‌ی درس‌ها برای یادگیری نیست بلکه مروری است با هدف بازیابی ذهن شما و آموخته‌های‌تان و تثبیت هر آن‌چه که قبلاً یاد گرفته‌اید. پس در پاسخ به تفکر اول دانش‌آموزان باید گفت تورق سریع نه تنها باعث آشفتگی ذهن شما نمی‌شود بلکه نظر به این‌که مروری است بر آموخته‌های‌تان باعث بهبود آموخته‌ها و بازیابی ذهن شما می‌شود.

در مورد تفکر دوم دانش‌آموزان خوب است بدانید که تا چند روز پایانی باقیمانده تا روز برگزاری کنکور هرچه می‌خواستید بخوانید و بدانید و یاد بگیرید، خواندید، دانستید و یاد گرفته‌اید. اکنون دیگر زمان یادگیری نیست، زمان بازیابی ذهن و مرور آموخته‌ها و تثبیت آن‌هاست.  

images7

استاد حسین احمدی،کنکور آسان است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.