تو می‌توانی

وقتی قدم در مسیری می‌گذاری و حرکت را شروع می‌کنی، بدون شک قبل از حرکت، برنامه‌ریزی کرده‌ای، مسیر انتخابی را به خوبی ارزیابی کرده و با آگاهی از نقشه‌ی راه، مسیر را طی می‌کنی. مقصد و هدف مشخصی برای خودت ترسیم کرده‌ای و همه‌ی کارها و برنامه‌هایت را همسو و هم‌جهت با آن انجام می‌دهی. در مسیر حرکت، بتدریج تجربه کسب می‌کنی و آگاهانه‌تر به سوی مقصد نهایی ادامه می‌دهی. در اجرای تصمیماتی که برای موفقیت گرفته‌ای تنها رسیدن به مقصد برایت مهم است یا چگونگی رسیدن به مقصد نهایی نیز برایت مهم است؟

امید به موفقیت، از خود موفقیت دلنشین‌تر است. امید به موفقیت، احساس خوبی است که در طول مسیر داری. هر مرحله‌ای که با موفقیت پشت سر می‌گذاری و موفقیت‌های کوچک به دست می‌آوری، به تو نوید می‌دهد که می‌توانی موفق شوی. توانایی‌های زیادی داری که با توجه و تلاش بیش‌تر، تو را به موفقیت‌های بزرگ نزدیک خواهند کرد. اگر خودت را به درستی بشناسی و به توانایی‌هایت کاملا ایمان داشته باشی، شک نکن که موفق می‌شوی.

تو می‌توانی موفق شوی به شرط آن‌که افکار منفی و مزاحم را از خودت دور کنی، مثبت‌اندیش باشی و با امید، انگیزه، دید باز و تلاش و پشتکار قدم در مسیر موفقیت بگذاری و خودت و توانایی‌هایت را باور کنی. موفقیت، یک شانس نیست، اتفاق هم نیست؛ یک انتخاب است، پس آن را انتخاب کن.

apple

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.