تيپ‌شناسي سؤال هاي كنكور در درس شيمي(قسمت اول)


 با بررسي سؤال‌هاي کنکور سال گذشته مشاهده شد كه در درس شيمي 4 تيپ سؤال به صورت زیر مطرح است:

1-     تيپ اول : سوال‌هاي « درست يا نادرست »

2-     تيپ دوم: سوال‌هاي محاسباتی

3-     تيپ سوم: سوال‏های جای خالی

4-     تيپ چهارم: سوال‌هاي دارای شکل، نمودار، جدول

در این بخش،به بررسی تیپ اول سوالات درس شیمی در کنکور سراسری می پردازیم:

شیمیشیمی2شیمی3

تيپ اول : سوال‌هاي « درست يا نادرست »

اين تيپ خود دو زير مجموعه دارد:

الف) سؤال‌هايي كه موضوعات مختلفي در گزينه‌ها مطرح شده است.

ب) سؤال‌هايي كه گزينه‌هاي آن به موضوع محوري معيني مربوطند.

تعداد سؤال‌هاي اين تيپ به تفكيك دو زيرمجموعه‌ي خود از سال88 تاكنون به شرح زير است:

 

رشته تجربي:

سال کنکور

تعداد سوال‌هايي

 كه موضوعات مختلفي

در گزينه‌ها مطرح شده

تعداد سوال‌هايي

 كه گزينه‌هاي آن به

موضوع محوري معيني مربوطند

88

4

4

89

2

6

90

4

8

91

2

5

92

8

4

 

 

رشته رياضي:

 

سال کنکور

تعداد سوال‌هايي كه

 موضوعات مختلفي

 در گزينه‌ها مطرح شده

تعداد سوال‌هايي كه

گزينه‌هاي آن به موضوع محوري

 معيني مربوطند

88

3

2

89

5

6

90

5

5

91

6

8

92

6

6

 

همان‌طور كه از آمارهاي بالا استنباط مي‌شود، تعداد سؤال هاي اين تيپ ، در كنكورهاي ریاضی و تجربي از نظم خاصي پيروي نمي‌كند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.