تکراری امّا لذّت بخش!

سلام

 کافی است هدفت را با بررسی تمام شرایط و امکانات موجود، درست و اصولی انتخاب کرده باشی و برای رسیدن به آن جدّی باشی. البتّه جدّی بودن به معنی بدون مشکل بودن نیست امّا مهم این است که مقصّر مشکلات و دشواری‌ها چه کسانی یا چه چیزهایی باشند.

برای کسانی که به مقصّرسازی دیگران عادت دارنداین بدترین شرایط است. واقعیّت این است که  مقصّر دانستن دیگران و نامناسب دانستن شرایط و موقعیّت‌ها، بد‌ترین طرز فکری است که کسی می‌تواند در راستای تحقّق اهداف خود داشته باشد.

images

شاید مدرسه‌ی ما عادی، دبیرمان معمولی، راه‌مان دور، آزمون‌مان سخت ، جزوه‌مان ناقص و … باشد ، ولی حقیقت این است که وجود چنین شرایطی فقط برای ما نیست.

تنها دانستن خود در چنین موقعیّت‌هایی و  ناله و شکایت دائمی از این وضعیّت‌ها باعث باقی ماندن در شرایط «منِ بیچاره» می‌شود و طبیعی است که این ماندگاری سبب دور شذن از اهداف خواهد شد. این شرایط قابل تغییر است ، به شرط آن‌که از این حالت بیرون بیاییم و مسئولیّت پذیر باشیم.

این اصل مهم را همواره بخاطر داشته باشید که ما مسئول تمام شرایط زندگی خود هستیم. این ما هستیم که گذشته، حال و آینده‌ی خود را در اختیارداریم.

اگر از شکایت کردن  و مقصر دانستن دیگران دست برداریم ، بهانه‌هایی برای عدم کارایی و ناموفّق بودن خود را ترک کرده‌ایم. انگشت اتّهام را به سمت خود گرفتن باعث تحرّک بیش‌تر و یافتن موقعیّت‌های جدیدتر و سرانجام در آغوش کشیدن موفّقیّت خواهدشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.