تکمیل، تصحیح یا تغییر؟

مسلماً هر کدام از دانش آموزان برای خود برنامه درسی خاصی دارند که با آن پیشروی کنند. امکان دارد این برنامه کاملاً صحیح و دقیق باشد و یا کم و کاستی هایی داشته باشد که در اینصورت بهتر است یک بازنگری در برنامه تان انجام دهید. به نظر می رسد حضور شخص دوم به عنوان ناظر و تحلیل گر می تواند در نتایج بدست آمده از این بازنگری تاثیر مثبت بگذارد.برای این کار می توانید از از پدر و مادر یا مشاور خود کمک بگیرید.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که نیازی نیست حتماً برنامه تان را بطور کامل کنار گذاشته و از یک برنامه ی جدید استفاده کنید. ممکن است برنامه تان احتیاج به تکمیل یا تصحیح قسمت هایی داشته باشد و یا نیازمند تغییراتی جزئی یا کلی باشد.

پیشنهاد می کنم در این بازنگری نکات مفید زیر را مدنظر قرار دهید :

images

  • ساعات مطالعه ی روزانه ، حداقل و حداکثر آن در ایام هفته و تعادل هفتگی

  • رعایت تعادل ها در حوزه های مختلف (تستی-تشریحی ، پیش-پایه ، عمومی-اختصاصی و…)

  • زمان و میزان استراحت و خواب

  • تعداد و ترتیب درس های مطالعه شده در یک روز

  • تعداد تست ها و منابع کمک آمو زشی مورد استفاده

  • روش های بکار گرفته شده برای مطالعه هر درس

پس از بازنگری لازم است با دقت و احتیاط وارد عمل شوید. در واقع شما با در نظر گرفتن زمان در اختیار باید هوشمندانه عمل کنید. یعنی برنامه تان را کلاً تغییر ندهید و از جزئیات شروع کنید. سعی کنید اولویت را به تکمیل بدهید و اگر لازم بود تصحیح کنید. در صورتی که نتوانستید به نتیجه برسید برنامه تان را تغییر دهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.