تیپ‌شناسی سؤال های کنکور در درس شیمی(قسمت دوم)

تيپ دوم: سوال‌هاي محاسباتی

تعداد سؤال‌هاي اين تيپ به تفكيك رشته‌ي ریاضی و رشته تجربي در کنکور از سال88 تاكنون به شرح زير است:

           رشته تجربي:

سال کنکور

تعداد سوال محاسباتی

88

11

89

10

90

9

91

13

92

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         رشته رياضي:

سال کنکور

تعداد سوال محاسباتی

88

12

89

11

90

10

91

12

92

13

 

همان‌طور كه در آمارهاي بالا مشاهده مي‌فرماييد، تعداد سؤال‌هاي اين تيپ ، در هر دو رشته‌ي ریاضی و تجربي رو به رشد است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.