تیپ بندی سوالات آمار و مدلسازی کنکور سراسری

کنکوری های عزیز سلام!
 
امروز میخواهیم، نحوه سوالات مطرح شده درس آمار و مدلسازی درکنکور های سراسری را بررسی کنیم. همانطور که می دانید معمولا، از درس آمار و مدل سازی در کنکور سراسری رشته تجربی و ریاضی ،2 سوال مطرح می شود؛ با توجه به اینکه سوال های ریاضی مطرح شده درکنکور ازلحاظ امتیاز، یکی هستند و هیچ کدام بر دیگری ارجحیت ندارند و همچنین به دلیل اینکه یادگیری درس آمار و مدل سازی نسبت به دروس دیگری که سوالات ریاضی از آن طرح می شود، راحت تر است؛  لذا به شما داوطلبان عزیز کنکور توصیه اکید می شود که درس آمار و مدلسازی را جدی بگیرید و تست های آن را از دست ندهید.
اگر سوال های کنکور چند سال اخیر را مورد بررسی قرار دهیم، به این موضوع می رسیم که سوالهای مطرح شده در کنکوز سراسری،نه تنها در درس آمار، بلکه در دروس دیگر نیز دارای تیپ و چیدمان خواصی هستند.با بررسی اجمالی در درس آمار و مدلسازی، به این جمع بندی می رسیم که سوال های مطرح شده در کنکور داراری 2 تیپ خاص هستند.
 
شاد

 
1) یا از نوع مفهومی و تعریفی هستند،که برای پاسخ دادن به این سوالات باید مفاهیم اولیه و نکات مربوط به هر فصل را به طور کامل درک کرده باشید و هیچ گونه ابهامی در ذهن شما وجود نداشته باشد.(کادر های رنگی موجود در کتاب و متن های مهم درس را یاد داشته باشید، به طور مثال فصل 3،جزو فصل هایی است که میشود از آن سوال به صورت تعریفی مطرح کرد)
 
2) یا از نوع محاسباتی هستند، که برای پاسخ دادن به این نوع سوالات که معمولا از فصول 4 تا 7 کتاب درسی مطرح می شوند، باید پس از یادگیری مفاهیم اولیه مربوط به آن،برای بدست آوردن تسلط کافی، تست ها و سوال های زیادی را حل کنید.اغلب سوالاتی که در این دسته گنجانده می شوند، سوالاتی در مورد فراوانی تجمعی، فراوانی نسبی ، نمودارهای دایره ای،نمودارهای میله ای ، میانه و  مد و … هستند،که باید بر کلیه روابط حاکم بر آن ها کاملا مسلط باشید.
 
برای نمونه، سوالات درس آمار و مدلسازی کنکور سراسری سال گذشته را آوردیم،تا اینکه بتوانید مطالب گفته شده در بالا را در آن ها دنبال کنید.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سوالات آمار کنکور سراسری رشته ریاضی
 بررسی انواع سوالات مطرح شده در درس آمار و مدل سازی
 
 حال به حل این سوال ها می پردازیم:
 
در سوال اول، همانطور که می دانیم، فراوانی مطلق هر دسته برابر تفاضل فراوانی تجمعی دسته خود و ماقبل خود می باشد.درنتیجه طبق جدول داده شده، درصد فراوانی مطلق  افراد بین 20 و 30 سال برابر 15=36-51  درصد می باشد که زاویه مربوط به نمودار دایره ای آن برابر 54=15*3.6  درجه می باشد.
 
در سوال دوم، به دلیل اینکه 31 داده داریم، 7 داده در سمت چپ و 7 داده در سمت راست و 17 داده در درون جدول قرار می گیرند،که به این ترتیب، میانگین کل داده ها به صورت زیر بدست می آید:
 
جمع کل داده ها                    486 = (17*15) + (7*12) + (7*21)
 
میانگین داده ها                  15.67 = 31 / 486          ( علامت / نماد تقسیم است)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 سوالات آمار کنکور سراسری رشته تجربی
 
 بررسی انواع سوالات مطرح شده در درس آمار و مدل سازی
 
  حال به حل این سوالات می پردازیم:
 
در سوال اول، همانطور که می دانیم، فراوانی مطلق هر دسته برابر تفاضل فراوانی تجمعی دسته خود و ماقبل خود می باشد.در نتیجه داریم؛        
 
 جمع کل داده ها             736 = ( 7 * 8 + 16 * 8 + 20 * 9 + 24 * 10 + 12 *11 )
 
  میانگین داده ها              9.2 =80 / 736          ( علامت / نماد تقسیم است)
 
در سوال دوم، همانطور که می دانیم، ضریب تغییرات عبارت است از خارج قسمت انحراف معیار بر میانگین و همچنین اگر یک سری از داده های آماری را در عددی ضرب یا تقسیم وجمع یا کم کنیم، میانگین نیز در همان عدد، ضرب یا تقسیم و جمع یا کم می شود و انحراف معیار فقط در همان عدد ضرب یا تقسیم می شود، لذا داریم:
 
میانگین داده های آماری جدید   27 = ( ( 12 * 2 ) + 3 )          انحراف معیار داده های جدید = 2 برابر انحراف معیار داده های قبلی که نسبت ضریب تغییرات داده های جدید به داده های قبلی برابر است با:
9 / 8 = 27 / ( 12*2 )          ( علامت / نماد تقسیم است)
                                                             

One comment on “تیپ بندی سوالات آمار و مدلسازی کنکور سراسری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.