جای درست وقت!

روزها مثل برق و باد می‌گذرند و در حقیقت این فرصت‌ها هستند که با شتاب از کنترل و اختیار ما خارج می‌شوند.

از شروع فصل تابستان که مرحله ای تعین کننده در فرایند مطالعه و درس خواندن برای کنکور سراسری به شمار می رود بیش از سه ماه می گذرد. هنوز و حتی با شروع فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی جدی کم نیستند دوستانی که در جست و جوی وقت و فرصتی هستند تا قدرش را بدانند و حرکتی را که سرمنشأ تحوّلی باشد آغاز کنند.

34646

گویی وقت منتظر است تا صدایش کنند و سراسیمه به حضور برسد و خویش را دربست و به طور تمام و کمال دراختیارشان قرار دهد تا هرجور که مصلحت می‌دانند از آن بهره‌مند شوند.

استادی داشتیم که معتقد بود : «وقت سرمایه است و سرمایه حقِّ دارنده ی آن و هیچ حقّی دادنی نیست بلکه باید آن را به چنگ آورد.» امّا ما به شدّت معتقدیم وقت ، فرصتی است که باید آن را در اختیار گرفت و از آن به نفع خود بهره برد اری کرد.

از نظر ما وقت ، طفل گریزپایی است که اگر دستش را رها کنیم روزگارمان برای یافتنش سیاه خواهد شد. راستش را بخواهید معتقدیم «وقت را نباید از دست داد بلکه باید زیرِپا گذاشت و حرکت کرد.»

 

منبع:سایت گزینه دو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.