جای پایت را خوب محکم کن!

سلام

چشم‌هایم به صفحه‌ی تلویزیون خیره مانده بود. گوینده‌ی خبر از شرایط برگزاری و نتایج مسابقه‌ی صخره نوردی می‌گفت و در همان حال تصاویر همان مسابقه در حال پخش بود.

حرکات صخره‌نوردان ، هم اعجاب برانگیز بود و هم درس آموز. به همین دلیل تقریباً تمام وجودم چشم شده بود. ورزشکار ، یک دست را در قلّاب محکم می‌کرد ، سپس یک پا را بر روی زائده‌ای قرار می‌داد.

قبل از این‌که دست دیگرش را حرکت دهد ، ابتدا همان پا را بر زائه‌ی روی سنگ می‌فشرد تا از استحکام زیر پایش مطمئن باشد و آن‌گاه حرکتش را ادامه می‌داد. انجام این حرکات به‌قدری سریع بود که گویی بر زمینی صاف و با خیالی آسوده گام برمی‌دارد.

images

از حرکات او آموختم که، قبل از انجام هر حرکتی بایستی به طور کامل از محکم بودن تکیه‌گاهم مطمئن باشم. هفته‌های پیشِ‌رو و ایّام تعطیلات فروردین ماه، زمان بسیار مغتنم و مناسبی است برای این‌که تکیه‌گاه‌های آموزشی و مطالعاتی‌ام را تا جایی که امکان دارد محکم کنم.

هم‌چنین از سرعت انجام حرکات او که حکایت از تمرین و تکرار فراوان کارهایی که انجام می‌داد، داشت آموختم که تمرین و تکرار و مرور منظم و مستمر آموخته‌ها از اهمّیّت کلیدی و بسیار زیادی برخوردار است.

به همین دلیل تصمیم گرفتم در فرصت‌های پیشِ‌رو و به خصوص ایّام تعطیلات فروردین که در راه است وقت‌های بیش‌تری را به تمرین و تکرار آموخته‌های قبلی‌ام اختصاص دهم.  فکر می‌کنم  تصمیم‌های مهمّی گرفته‌ام ، فقط باید در لحظه لحظه ادامه کارم به خداوند بزرگ و مهربان  توکل کنم و در انجام آن‌ها با یک برنامه ریزی دقیق و اصولی مصمّم و استوار باشم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.