جست و جو در انفجار!

سلام

 مطمئن هستم افراد بسیاری را دیده‌اید که میزهای شلوغ و نامرتّب دارند. صمیمانه امیدوارم شما از این گروه نباشید.

آنان معتقدند به رغم این شلوغی ، دقیقاً می‌دانند هر چیزی کجاست! اما واقعیّت این است که چنین آگاهی و تسلّطی صحّت ندارد.

تحقیقات گسترده‌ی علمی ثابت کرده‌است که به هم ریختگی‌های فیزیکی برابر با به هم ریختگی‌های ذهنی است.

index

طبیعی است که اگر انسان ذهنی شلخته و نامرتّب  داشته باشد نمی‌تواند کار‌هایش را درست و دقیق و بر مبنای برنامه پیش ببرد. راهکار ترک چنین عادتی بسیار ساده‌ است.

کافی است دو ساعت زمان بگذارند و محلِّ مطالعه‌ی خود را مرتّب کنند.

کاغذ‌ها و وسایل بی‌مصرف و بی استفاده را دور بریزند.

کتاب‌ها ، جزوات و یادداشت‌هایی را که با مطالعه‌ی فعلی آنان بی‌ارتباط است ، منظّم کنند و در جای مناسبی بگذارند.

مهم‌ترین منابع برای مطالعه‌ی فعلی اعم از کتاب درسی،جزوه یا کتابها و منابع کمک آموزشی را در دسترس خود قرار دهند.

اگر چنین دوستانی دارید ، این راهکار را برای آنان تشریح کنید. تکرار این گفتار شما را در انجام روش درست مصمّم‌تر خواهد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.