جشن میلادِ شمس ولایت شد…

جشن میلادِ شمس ولایت شد

شادی اهل ولایت بی نهایت شد

ساقی کوثر مولا علی حیدر

ای به عالَم تاج سر مولا علی حیدر

چشم عالم شد محو تماشایش

خانه کعبه مُزیّن بر قدمهایش

عشق ناب او طعم عسل دارد

فاطمه بنت ِ اسد گل در بغل دارد

ماهِ روی او شد قبله مقصود

کعبه تا روز ابد نازد بر این مولود

ای همه جانها بادا به قربانش

آیه های مؤمنون گلواژه جانش

شکر للّه که بر او گرفتاریم

ما تمسّک بر ولای مرتضی داریم

زندگی ما شد فانی عشقِت

آرزو داریم شویم قربانی عشقِت

 ۱

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.