جلوگیری از حواس پرتی به روش عنکبوتی

روش عنکبوتی از تکنیک‌هایی است که از حواس پرتی جلوگیری کرده و به تمرکز شما هنگام مطالعه و درس خواندن کمک بسیار زیادی می کند می‌کند. تا به حال به تار عنکبوت دست زده اید؟ اگر تار عنکبوت را تکان دهید خواهید دید که عنکبوت از خود واکنش نشان می‌دهد و در جستجوی علت حرکت خواهد بود. اما اگر عمل تکان دادن را چندین بار تکرار کنید عنکبوت دیگر از خود واکنش نشان نخواهد داد و متوجه خواهد شد که حشره ای به دامش نیفتاده است.

شما نیز اگر درون اتاقی مطالعه می‌کنید و در حین مطالعه صدای در شنیده می‌شود یا کسی وارد اتاق می‌شود و یا عاملی تمرکزتان را به هم می ریزد تحت هیچ شرایطی نباید به خودتان اجازه بدهید که حواستان پرت شود. بلکه روش عنکبوتی را یاد گرفته و سعی کنید در برابر عوامل برهم زننده تمرکز و حواس پرتی تسلیم نشوید. همواره تمرکزتان را روی هدف خود ثابت نگه دارید تا به نتیجه مطلوب و دلخواه خود برسید.

images

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.