جمعه یعنی زانوی غم در بغل…

جمعه یعنی زانوی غم در بغل

بر سر سجاده های العجل

جمعه یعنی اشک های انتظار

جمعه یعنی شکوه از هجران یار

جمعه یعنی آه،الغوث،الامان

در فراق مهدی صاحب زمان(عج)

salavata

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.