جمع‌بندی خردادماه و شبيه‌سازي كنكور


اهمیت دوران جمع‌بندی و روش برنامه‌ریزی در این ماه را همه می‌دانیم. با استفاده‌ی صحیح و اصولی از ماه خرداد و اجرای روش صحیح جمع‌بندی در هر جایگاهی كه باشید، بدون شک رشد خواهید كرد.


در ایام باقی‌مانده سعی كنید به تمرین تست مجموعه‌ای بپردازید. مجموعه تست‌هایی را كه انتخاب می‌کنید ترجیحاً سؤالات کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور سالهای گذشته باشد. ایام هفته را به 2 بازه‌ی 3روزه به همراه روز جمعه كه معمولاً اكثر دانش‌آموزان در این روز در آزمون های آزمایشی شركت می‌کنند، تقسیم کنید و در هر بازه‌ این‌گونه عمل کنید كه این 3 روز را به 6 نیم‌روز تقسیم كنید و در نیم‌روز اول یك تست مجموعه‌ای را دقیقاً مانند شرایط کنکور از خود امتحان بگیرید و پس از تحلیل آن هر نیم‌روز از این 5 نیم‌روز باقی‌مانده را به مطالعه‌ی یك درس اختصاصی و یک درس عمومی بپردازید.

qas


حال برای تعیین نیاز خود در درس‌های اختصاصی این گونه عمل کنید كه در هر درس، بخشی از آن درس را بخوانید كه بیش‌ترین تعداد سؤالات غلط یا نزده در آزمون مذكور از آن بخش یا فصل كتاب باشد. اگرا در بازه‌ی 3 روزه‌ی بعدی، تست مجموعه‌ای دیگری را از خود آزمون بگیرید، این بار نیاز به مطالعه‌ی بخش‌های دیگری از درس‌ها را خواهید داشت. بعد از این‌كه چند سری به این نحو عمل کردید خواهید دید كه مهم‌ترین بخش‌های كتب كه بیش‌ترین ضعف را در آن‌ها داشته‌اید مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.


دوران جمع‌بندی، زمان تثبیت یافته‌هاست نه یادگیری؛ بنابراین هرگز مطالب جدید نخوانید.شرایط کنکور را از هر نظر شبیه‌سازی كنید. این كار باعث می‌شود تا در روز كنكور، شرایط بسیار آرامی را سپری كنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.