جمع‌بندی و اهميت آن

تا به حال بسیار شنیده  و خوانده‌اید که انجام جمع‌بندی اهمیت زیادی دارد اما چرا؟

جمع‌بندی به نوعی مرور مطالبی است که به تدریج مطالعه کرده‌اید. این امر باعث انسجام اطلاعات‌تان می‌شود و انتظام ذهنی برای‌تان به ارمغان خواهد داشت که این خود موجب آرامش هر چه بیش‌تر و افزایش اعتمادبه‌نفس شما در فاصله زمانی باقی ماندن تا کنکور سراسری خواهد شد. دوستان عزیزم سعی کنید در این ایام مطالب جدید نخوانید و بدانید دوران جمع‌بندی نیز یکی از طلایی‌ترین زمان‌‌هایی است که در اختیار داشته و دارید. بکوشید با استفاده از تجربیات و راهنمایی‌های مشاورتان و متخصصان امر برنامه ریزی، دوران جمع‌بندی خوبی داشته باشید و بتوانید به بهترین نتیجه خود دست یابید.

The best

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.