حرف نزن ، استدلال نکن ، فقط بخور!

سلام

مرگ خاموش ، قاتل سفید ، کشنده‌ی دوست‌داشتنی و … اصطلاحاتی هستند هشدار دهنده نسبت به امور کوچک و به‌ظاهر بی‌اهمّیّتی که نتایج مرگ آوری را به‌همراه دارند.

لوله‌ی بخاری اندکی از دیواره‌ی آن فاصله می‌گیرد. انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در فضای اتاق سبب خفگی آرام آرام  کسی می‌شود که خسته از کار روزانه و سرمای هوا، همان‌جا خوابیده است. به این می‌گویند مرگ خاموش.

این اصطلاحات باید به ما بیاموزند که رفتارهای ظاهراً کوچکی که به انجام آن‌ها عادت کرده‌ایم  می‌توانند فعّالیّت‌های اصلی ما را تحت تأثیر قرار دهند و از قضا ما نسبت به آن‌ها بی‌توجّهیم .

schoolbreakfast1

این روزها ، زمان اصلاح  همین رفتارهای کوچک است. برای نخوردن صبحانه ، صدها بهانه‌ی ریز و درشت از میل ندارم و دهانم باز نمی‌شود تا وقت ندارم و تأخیر می‌خورم ، می‌تراشیم. غافل از این که خوردن صبحانه راحت‌ترین کاری بود که به جای این همه حرف زدن می‌توانستیم انجام دهیم.

اثرات بهداشتی و پزشکی وعده‌ی صبحانه بماند برای یک فرصت مناسب. امّا همین مقدار این موضوع مهم را بدانید که تجربه‌ی هزاران داوطلب ناموفّق سال‌های گذشته نشان داده‌است که اصلی‌ترین عامل عدم موفّقیّت آنان استفاده نکردن از وعده‌ی صبحانه بوده‌است.

بنابراین خوب است یکی از تمرین‌های این رروزهای‌مان  تا زمان آزمون سراسری ، عادت کردن به 15 دقیقه وقت برای صرف صبحانه باشد.مطمین باشید نتیجه و اثرات شگکفت انگیز آن را خواهید دید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.