حفظ تعادل مطالعاتی به کمک دفتر برنامه‌ریزی

برنامه‌ی متعادل، برنامه‌ای است که در آن به همه‌ی درس‌ها توجه شود.ساعت مطالعه‌ی تمام درس‌ها نباید در برنامه یکسان باشد بلکه دانش‌آموزان و یا داوطلب کنکور باید با توجه به شناختی که از هر درس دارند برنامه‌ریزی کنند و ساعت مطالعه‌ی هر درس را مشخص کنند.برای حفظ تعادل مطالعاتی بویژه در دوران آماده سازی برای کنکور پیشنهاد می‌کنم:

–        برای  برنامه‌ی هر روز دو درس اختصاصی و یک درس عمومی در نظر بگیرید و متناسب با ساختار درس‌ها تست بزنید.

–        دفتر برنامه‌ریزی را هر روز بلافاصله پس از اتمام هر درس تکمیل کنید تا به کمک این دفتر به عادات درست و غلط مطالعاتی خود پی ببرید و توان واقعی مطالعاتی خود را در هر درس تشخیص دهید تا به کمک این اطلاعات پیش‌بینی کنید در طول هفته چه‌قدر می‌توانید مطالعه کنید.

sta

–        زمان به‌دست‌آمده را بین درس‌ها تقسیم کنید. در این تقسیم‌بندی به نکاتی مانند اهمیت درس‌ها، حجم، سختی و سادگی و به خصوص سرعت یادگیری‌تان توجه کنید.

–        دفتر برنامه‌ریزی ابزاری است که به شناخت دقیق‌‌تر داوطلبان کمک می‌کند و مسیر درست مطالعاتی و نحوه‌ی صحیح برنامه‌ریزی را به طور کامل مشخص می‌کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.