خدایا، تنها به تو توکل می کنم…

خدایا ذهنم آشتفه و بی قراره…

آرامش را در هیچ جا نمیابم جز با تو…

خدایا به بخششت نیازمندم ای بی نیاز بخشش برای عمری محدودی که در اختیارم گذاشتی و این گونه هدر میرود…

خدایا میگویند در قلب های شکسته جا داری، پس به عهدت وفا کن و به قلب شکسته و نادمم پرتوی از امید بتابان کمک کن که که چشمانم را بر روی گذشته ببندم و فقط به هدف و افق های دور خیره شم…

images

خدایا راهم را شروع کردم ولی طی مسیر گاه گاهی تنبلی کردم گاهی به بیراهه رفتم چون زمان را زیاد میدانستم کند پیش رفتم اکنون که اشتباهم را فهمیدم به پاهایم قدرت بده…

به ذهن آشفته ام جهت بده کمک کن که خود واقعیم را نشان دهم ….

نیرویی عطا فرما که در برابر تمام نیروهای درونی و بیرونی که رسیدن به رویایم را غیر ممکن میدانند به ایستم…

خدایا نمی خواهم هرروز نقاط عطفم را تغییر دهم هر بار میخواهم کم بیارم برق امید چشمان مادرم و این جمله همیشگی اش خدا بزرگه و خدا ارحم راحمین است دلم را قرص میکند…

مادر راست میگویی خدا بزرگه خدا یه رویای بزرگ در دلم گذاشت یه امید فراوان در دل پاک تو اما من برایش تلاش زیادی نکردم مرا ببخش….

مادر بهشت برای تو کم است کاش خدا یه چیز بهتر از بهشت برایت میساخت حجم مهربانی هایت بر دوش نحیفم سنگینی میکند….

به قولی چیزی به عنوان جبران وجود ندارد، امسال تمام لذت هاو کارهایی غیر ضروری را فدای یه شادی و لبخندت میکنم من قربان تو بروم مادر هر چه بزرگتر میشوم بیشتر عاشقت میشوم و تو پدر مهربانم که همیشه زحمتت هایت در کنار مهربانی و ایثار مادرم کم رنگ دیده شد اما خدا میداند که هجی کرد بابا نان داد چه آسان بود اما چه سخت فهمیدن این که پدر چه کشید تا نان  داد…

خدا در لحظه لحظه زندگیم تنها و تنها تو یاور و پشتیبان و تکیه گاه محکم منی، قدرت بده تا خود را تغییر دهم تا بتوانم دنیام را تغییر دهم…به تو توکل میکنم و از تو یاری می جویم….

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.