خدایا …!

خدايا سپاس تو را به‌خاطر آن‌که  پرده‌ی تاريکي شب را به نور صبح شکافتي و ما را از روشني روز بهره‌مند ساختي  و چشم‌مان را به منافع و فواید روزي‌ها و مقدّراتی که برای‌مان قرار داده‌ای  بينا فرمودي. و ما را از پيش آمدها و آفات نگاه داشتي.

ما و تمام اشیا صبح  را آغاز کردیم در حالی که همگي از آسمان گرفته تا زمين و هر چه در هر يک از آن‌ها پراکنده ساخته‌اي ، هر چیزی که حرکت نمی‌کند و هر چیزی که می‌جنبد و در تحرّک است ، هر چیزی که ثابت است  و یا هر چیزی که می‌گردد ، هر چیزی که بر فرار آسمان‌هاست و یا در درون زمین پنهان شده است ، همه و همه در اختیار تو و مِلک تو هستیم.

index

خدایا در حالی صبح را تحت اختیار و قدرت تو آغاز کردیم که پادشاهي و سلطه‌ات ما را فرا مي‌گيرد و خواست و اراده‌ی تو  ما را به هم مي‌پيوندد. ما به فرمان تو در کارها دخل و تصرّف مي‌کنیم و در حالی که تدبیر تو ما را احاطه کرده‌است دچار تغییر و تحوّل می‌شویم. هیچ کاری در اختیار ما نیست مگر آن‌که تو خواسته باشی و هیچ خیری به ما نمی‌رسد مگر آن‌که تو فرمان داده باشی.

خدایا امروز ، روزی نو و تازه است. در این روز اگر نیکی کنیم ، روز با درود و سلام بر ما به پایان می‌رسد و اگر در این روز بدی کنیم ، روزمان  با سرزنش و ملامت به پایان خواهد رسید. پس بر محمّد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرش درود و سلام بفرست و در این روز ما را از رحمت و برکات خودت بهره‌مند فرما و توفیق‌مان ده تا روزی سرشار از خوبی و امید داشته باشیم.

 

برگرفته از دعای ششم «دعا هنگام صبح و شام» صحیفه‌ی سجّادیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.