خوب شو ، خوب باش!

سلام

یکی از تمرینهای بسیار قوی و موثر در زمینه مثبت اندیشی و ایجاد احساسات خوب در درونمان، محبت کردن و کمک کردن به دیگران است همانگونه که خداوند در قرآن کریم می فرماید: "نیکی کنید همانگونه که خدا به شما نیکی کرده است ". البته بدون هیچ توقع و چشم داشتی، سخاوتمندانه کمک کنید و این کار را برای تأمین انرژی های محبت درونیتان انجام دهید.

این احساس شما را مملو از احساس عزت نفس و کرامت نفس می‌کند و براساس قوانین جاذبه و انرژی شما را مستعد دریافت و برخورداری از بهترین رویدادها و اتفاقات خوب می‌کند. فقط کافیست حتی به کسی در برداشتن و حمل وسایلش کمک نمایید، به مراکز انتقال خون مراجعه کنید و خون بدهید، وسایل و لباسهای بدون استفاده تان را به مراکز خیریه ببخشید، بخشی از پول توجیبی تان را انفاق کنید … این رفتارهای زیبا بیش از هر چیز درونتان را شکوفا و متعالی می‌سازد و به شما کمک می‌کند با توان و تلاش بیشتری در پی بدست آوردن اهداف و آرزوهایتان باشید …

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.