خودباوری، خواستنِ توانستن، موفقیت

اولین و مهم‌ترین قدم برای موفقیت در هر زمینه‌ای خودباوری است؛ یعنی اعتماد به آن‌چه هستید. بعد از تعیین هدف در هر زمانی قبل از این‌که در راه رسیدن به این هدف گام بردارید باید به خود و آن‌چه هستید اعتماد کرده و سپس به سراغ اجرای روش‌های صحیح رسیدن به آن هدف بروید.

برای باور داشتن خود و توانمندی‌های‌تان مجبور به آزمودن خود نیستید. بسیاری خودباوری را فقط و فقط در اطرافشان جستجو می‌کنند و برای آن‌که بدانند چه‌قدر توانمند هستند منتظر القای این احساس از محیط اطرافشان هستند. به عنوان مثال یا باید در یک امتحان نتیجه‌ی مطلوبی کسب کنند تا پی به توانایی‌های‌شان ببرند یا از طرف دیگران تشویق و حمایت روانی شوند. عکس این نیز ممکن است؛ یعنی زمانی که فرد به دلیل عدم تعریف و تشویق دیگران از توانایی‌هایش یا عدم موفقیت  یا عدم دستیابی به اهدافش در یک امتحان به اوج ناامیدی از خود می‌رسد و می‌گوید من نمی‌توانم!

همواره سعی کنید بدون قید و شرط خود را در اوج موفقیت ببینید و بدانید اعتماد به آن‌چه هستید و باور کردن خودتان اولین گام به سوی موفقیت است. باور کردن خود، خواستن و خواستنِ توانستن و توانستن همان موفقیت است که در همین نزدیکی است.پس موفقیت را در دستان خود بگیرید.

index

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.