دانی که انتظار تو با ما چه می‌کند؟

دانی که انتظار تو با ما چه می‌کند؟

توفان ببین به پهنه دریا چه می‌کند

آشفته ام چو موج به دریای زندگی

آشفتگی ببین به دل ما، چه می‌کند

یکدم بپرس این همه غم این همه بلا

در خاطر شکسته زغم ها چه می‌کند

دور از بهار روی تو بی‌برگ مانده‌ام

بی برگ و بار مانده به دنیا چه می‌کند؟

بنشین ز راه لطف دمی در کنار دل

آخر بپرس این دل تنها چه میکند

۴۹۷۸۹۵۷۳_۳۶۵۷۵۰۰۲۴۲۰۹۰۴۲_۸۸۰۳۱۴۸۱۶۸۱۶۰۹۳۲۲۱۳_n

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.