درس هر روز را در همان روز می‌خوانم

من درس هر روز را در همان روز می‌خوانم چون:

1. در همان روز،حجم مبحثی که در کلاس،تدریس شده، کم است و مطالعه‌ را آسان می‌کند.

2. چیزی از تدریس معلم نگذشته و با این کار می‌توانم مطالب را بخوبی و بطور کامل در ذهنم مرور کنم. اگر چند مسئله و سؤال هم از کتاب های حاوی تمرین های استاندارد حل کنم به طور کامل آن را یاد می‌گیرم.

3. اگر از همین ابتدای سال تحصیلی درس‌هایم را در همان روز بخوانم دیگر در شب‌های امتحان نگرانی ندارم؛ چون به طور کامل درس‌هایم را مطالعه کرده‌ام.

4. اگر درس‌ها را در همان روز بخوانم، خیلی سریع متوجه قسمت‌هایی که در آن مشکل دارم می‌شوم و در روز بعد می‌توانم از معلمم بپرسم و پاسخ آنها را بگیرم.

images

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.