درصدهای کسب شده توسط داوطلبان رشته تجربی در کنکور ۹۶ (دروس عمومی و اختصاصی)

✅تعداد افرادی که ۱۰۰% زده اند
ادبیات فارسی : ۴۷ نفر
عربی : ۶ نفر
دین و زندگی : ۱۶ نفر
زبان خارجی : ۳۷ نفر
ریاضی : ۶۷ نفر
فیزیک : ۳۱ نفر
شیمی : ۳ نفر
زیست شناسی : ۱ نفر

✅تعداد افرادی که درصد ۳۳٫۳۳- زده اند.
ادبیات : ۱۶ نفر
عربی : ۸ نفر
دین و زندگی : ۱۵
زبان خارجی : ۲۸
ریاضی : ۹ نفر
فیزیک : ۱۱ نفر
شیمی : ۹ نفر
زیست شناسی : ۷ نفر

index

✅درصد تعداد افرادی که دروس عمومی را زیر ۲۹% پاسخ داده اند.

ادبیات : ۷۲ درصد داوطلبین
عربی : ۸۵ درصد داوطلبین
دین و زندگی : ۷۶ درصد داوطلبین
زبان خارجی : ۸۶ درصد داوطلبین

✅درصد تعداد افرادی که دروس اختصاصی را زیر ۱۹% پاسخ داده اند.

ریاضی : ۶۷ درصد داوطلبین
فیزیک : ۷۷ درصد داوطلبین
شیمی : ۷۳ درصد داوطلبین
زیست شناسی : ۷۲ درصد داوطلبین

✅درصد تعداد افرادی که درصد منفی داشته اند.

ادبیات فارسی : ۱۱٫۱ درصد
عربی : ۱۱ درصد
دین و زندگی : ۱۰ درصد
زبان خارجی : ۱۷ درصد
ریاضی : ۱۵ درصد
فیزیک : ۲۱ درصد
شیمی : ۲۰ درصد
زیست شناسی : ۲۷ درصد

✅میانگین پاسخگویی داوطلبین رشته تجربی
 ادبیات : ۲۰٫۵ درصد
عربی : ۱۳٫۶ درصد
دین و زندگی : ۱۹٫۲ درصد
زبان خارجی : ۱۰ درصد
ریاضی : ۱۰ درصد
فیزیک : ۶٫۱ درصد
شیمی : ۷٫۸ درصد
زیست : ۸ درصد

🌀 ما ۶ ماه وقت داریم
به آینده امیدوار باشید💪🏻

 

منبع:کانال تلگرام دکتر افشار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.