در ایام امتحانات تست زنی را فراموش نکنید

با مد نظر قرار دادن این موضوع که امتحانات مدرسه به صورت تشریحی برگزار می‌شود باید برای این دوران برنامه‌ریزی ویژه ای را در نظر بگیرید.ممکن است در این برنامه‌ریزی این سؤال پیش بیاید که آیا لزومی به مطالعه‌ی تستی است یا خیر یا این‌که در مطالعه باید به خاطر امتحان درس خاصی مطلق‌گرایی داشت.

دو مورد مهمی که در سؤال‌های بالا مطرح شد کاملاً قابل قبول است و مطمئناً توجه به آن،پایه‌های یک برنامه‌‌ریزی صحیح به شمار می آید ولی در کنار آن توجه به نکات ریز ولی در عین حال کلیدی و پراهمیت، خالی از لطف نیست:

images

  • تست زنی بویژه در سال منتهی به کنکور سراسری تکمیل کننده مطالعه تشریحی به شمار می رود.

  • اگر از تست زنی فاصله بگیرید منجر به فراموشی مطالب می‌شود.

  • عدم رعایت تنوع در مطالعه باعث کسالت و خستگی ذهن می‌شود.

  • بی‌توجهی به برخی درس‌ها که مطالعه‌ی مستمر رمز موفقیت در آن‌هاست می‌تواند باعث افت در آنها شود.

  • آیا شما دلیل دیگری برای توجیه اهمیت رعایت تعادل مطالعاتی در ایام امتحانات دارید؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.