در جلسه‌ی آزمون مانند یک فرمانده تصمیم بگیرید

برخی از دانش‌آموزان در جلسه‌ی آزمون آزمایشی تا به سؤال دشواری برخورد می‌کنند، دست و پای خود را گم کرده و امید خود را از دست می‌دهند. آن‌ها فکر می‌کنند که به این ترتیب کل آزمون را از دست داده‌اند.

این دسته از دانش‌آموزان با خود فکر می‌کنند سایر شرکت کنندگان به همه‌ی سؤالات پاسخ می‌دهند و در این میان فقط آن‌ها هستند که نمی‌توانند به سؤالات جواب دهند که این طرز تفکر اشتباه است.

images

دانش‌آموز عزیز اگر درس‌های آزمون را خیلی خوب خوانده‌اید مبادا فکر کنید که باید به همه‌ی سؤالات پاسخ دهید. اگر نتوانستید به چند سؤال پاسخ دهید خود را نبازید و مطمئن باشید دیگران هم وضعیت شما را دارند.

با اطمینان به خود بگویید: «اگر من نتوانم به چند سؤال پاسخ دهم مسلماً دیگران هم نمی‌توانند».نکته مهم این است که بایستی بر خود مسلط باشید و مانند یک فرمانده در سخت‌ترین شرایط تصمیم بگیرید که چه‌کار کنید و بهترین کار کدام است.

قدرت «نه» گفتن به برخی سؤالات را داشته باشید و تشخیص دهید که کدام سؤال‌ها را باید رها کنید و چگونه زمان را تنظیم کنید. از تکنیک تست زنی ضربدر و منها در حل سؤالات استفاده کنید. ممکن است چند سؤال اول یک درس، خیلی دشوار یا وقت‌گیر باشند. پس در جلسه‌ی آزمون خود را آماده کنید که ممکن است به چند سؤال پاسخ ندهید تا بدون نگرانی از تمام سؤالات عبور کنید و سوالات ساده تر را پاسخ بدهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.