در روزهاي باقي‌مانده تا آزمون سراسري چه کار کنيم(بخش سوم)

در تحليل آزمون‌ها بايد پاسخ تشريحي همه تست‌ها را (حتي تست‌هايي را که درست زده‌ايد) با دقت هر چه تمامتر بخوانيد و روش کلي و مفهومي رفع اشکال هر تست را استخراج کنيد. از به کار بردن روش هاي نکته اي که به حل يک نوع استثنايي از تست‌ها مي‌انجامد، خودداري کنيد. مطالعه پاسخ تشريحي تست‌هايي را هم که درست زده‌ايد، مي‌تواند يکي از سه کاربرد زير را داشته باشد:
 
الف- ممکن است که از راه اشتباه، کاملاً شانسي به جواب درست رسيده باشيد (مانند روش هاي کلي که پس از حل يک تست، کشف مي کنيد!)‌ با مطالعه جواب تشريحي، اين مشکل که در صورت غفلت به برداشت اشتباه علمي منجر خواهد شد، برطرف مي‌شود.
 
ب- ممکن است براي حل تستي که درست زده‌ايد، از روشي نکته اي استفاده کرده باشيد. با مطالعه پاسخ تشريحي، روش کلي و مفهومي حل تست را مي‌آموزيد.
 
پ-ممکن است که از روش مفهومي و صحيح به پاسخ درست رسيده باشيد؛ اما از آنجا که ممکن است مطالعه پاسخ‌هاي تشريحي، به يادگيري روش (يا روش‌هاي) ديگري منجر شود، اين کار بسيار مفيد خواهد بود.
 
نکته ای که در اینجا بایستی گفته شود این است که اين احتمال وجود دارد که شما در تعدادي از سؤال‌ها اشکال داشته باشيد. با تاکيد بر آن مباحث و سؤالات مي توانيددر جهت رفع اشکال آزمون، متمرکز ‌شويد؛ با اين تاکيد مجدد که آزمون بعديدوباره فردا يا پس فردا گرفته خواهد شد و شما اين گونه خود را ملزم کنيد که در آزمون بعدي نبايد اشتباهات قبلي خود را تکرار کنيد. با تکرار اين آزمون‌هاي متوالي، ذهن شما در يک فرايند «آزمون – اصلاح» درگيرو متمرکز مي‌شود و اين درگيري و تمرکز تا روز کنکور ادامه مي‌يابد.
 
در هنگام تست زدن حتماً به اين نکته توجه کنيد که وقت زيادي نداريد؛ بنابراين، تست‌ها را با توجه به بودجه بندي کنکور، دروسي که در آن اشکال داريد يا دروسي که در رقابت شما سرنوشت ساز هستند، انتخاب کنيد؛ درواقع در اين مرحله، وقت خود را صرف تمام مباحثي که آنها را مرور کرده ايد، نکنيد، بلکه فقط از جاهاي مهم تر، تست ها را انتخاب کنيد؛ البته اين کار بايد زماني صورت گيرد که شما در حال برگزاري يک آزمون شبيه سازي شده نباشيد؛ زيرا در اين هنگام بايد تمام درس ها را مثل کنکور امتحان دهيد و نمي توانيد صرفاً دروس خاصي را انتخاب کنيد.
 
images

مهمترین نتايجي که از اين روش حاصل مي‌شود عبارت است:
 
الف-داوطلب در تعدادي آزمون مشابه کنکور شرکت کرده است؛
ب-  داوطلب در حين آزمون، روي دانسته هاي خود متمرکز شده است؛
پ-داوطلب پس از آزمون، روي ندانسته ها يا اشتباه‌هاي خود متمرکز و دقيقمي‌شود و در صدد رفع آنها برمي‌آيد؛
ت-داوطلب با تعداد زيادي از تست‌هاي مشابه کنکور آشنا مي‌شود و سعي مي‌کند که اشکال‌هاي خود را به صفر برساند؛
ث-داوطلب ياد مي‌گيرد که در هنگام پاسخ دادن به سؤال‌هاي دروس عمومي يا اختصاصي، رويهمان سؤال‌ها، و درهنگام پاسخ دادن به سؤال‌هاي يک درس، روي همان درس، و در هنگام پاسخدادن به سؤال‌هاي يک مبحث، روي همان مبحث، و هنگام پاسخ دادن به يک سؤال، روي همان سؤال متمرکز شود؛
ج-داوطلب در روزهاي نزديک کنکور، تمرکز کردن را تمرين مي‌کند و اين موضوع به او کمک مي کند تا در سر جلسه کنکور، تمرکز بهتر و بيشتري روي سؤالات داشته باشد؛
چ-با برگزاري اين آزمون ها، قدرت يادآوري داوطلب بالاتر مي‌رود؛
حداوطلب با توجه به نقاط قوت و ضعف خود، براي جلسه کنکور و پاسخ دادن به سؤالات، يک برنامه ريزي مناسب و مطلوب انجام مي‌دهد؛ درواقع داوطلب با اين آزمون‌ها بخوبي متوجه مي‌شود که در کنکور از چه درسي شروع کند و براي هر درس بايد چه مقدار زمان بگذارد.
 
در برنامه‌ريزي در روزهاي آخر مي توانيد براساس دروس، روزها را تقسيم کنيد و در هر مبحث، تست‌هاي آن درس را، بويژه آنهايي را که غلط زده يا نزده بوديد، مجدداً بزنيد، و در کنار اين کار، هر روز يک آزمون نيز برگزار کنيد. در شيوه تست زدن نيز مي‌توانيد براساس سال هاي دبيرستان يا براساس دروس امتحاني، مطالعه و عمل کنيد.

حتماً تست‌زني و بررسي کلاسور ارزيابي آزمون را تا يک هفته مانده به کنکور سراسری ادامه دهيد. برگزاري آزمون‌هاي جامع به قصد کشف و رفع سريع اشکالات، تا هفته پاياني مي‌تواند تداوم يابد و اين کار براي شما مفيد نيز هست؛ اما باز هم تاکيد مي‌شود که مطالعه مطالب جديد و دوره مباحث فرّار (مثل تاريخ ادبيات و …) ديگر به هيچ وجه توصيه نمي‌شود. روزهاي باقي مانده، يکي از مهم‌ترين زمان‌هاي کنکور است. در اين روزها از وقت خود بهترين استفاده را بکنيد و به هيچ وجه، خود را درگير مباحث انتخاب رشته، تخمين رتبه و تراز نمره و مسايلي از اين دست نکنيد! پس از آزمون سراسري، چند هفته (تا صدور کارنامه اوليه و انتخاب رشته آزمون سراسري) براي پرداختن به اين مباحث وقت داريد. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.