در ماه آخر چگونه درس بخوانيم؟

بکار بردن نکات زیر برای مطالعه و درس خواندن در بازه زمانی کوتاه باقی مانده تا کنکور سراسری بسیار مفید و موثر خواهد بود:

– مرور جامع: همه‌ی در‌س‌ها مهم است.

– سراغ یادگیری مطالب جديد نرويد. مطالب يادگرفته‌شده را طوري تمرين كنيد كه كاربردي شده و تبديل به مهارت شود.

– كلاس‌هاي یادگیری تعطيل شوند.

– ساعت خواب و بيدار شدن را مطابق کنکور (10 شب تا 6 صبح) تنظیم کنید.

– ساعات درس خواندن را افزايش ندهيد بلكه اگر ممكن بود حتي مقداري كم كنيد.

– فقط منابع و جزواتي را كه خوانده‌ايد دوره كنيد و هرگز از منبع جديد استفاده نكنيد.

– حافظه‌ی بينايی (آن‌چه قبلاً ديده‌ايد) و حافظه‌ی شنوايي (آن‌چه قبلاً شنيده‌ايد) بايد مرور شود نه چيز جديد.

– مرور نه خيلي ريز و وسواسي و نه خيلي سرسري باشد.

– مرور خلاصه‌ها و نكات استخراج‌شده توسط شما مهم است.

– مرور بخش‌هايي كه زير آن خط كشده‌ايد بسیار مهم است.

res

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.