در ماه هاي آخر چگونه درس بخوانیم؟

بکار بردن نکات زیر برای مطالعه و درس خواندن در بازه زمانی کوتاه باقی مانده تا کنکور سراسری بسیار مفید و موثر خواهد بود:

– مرور جامع و مستمر همه‌ی در‌س‌ها در بازه های زمانی منظم بسیار مهم است.

– در فاصله کوتاه باقی منانده تا کنکور سراغ یادگیری مطالب جدید نروید.

– مطالب یادگرفته‌شده را طوری تمرین کنید که کاربردی شده و تبدیل به مهارت شود.

index

– کلاس‌های یادگیری تعطیل شوند. – ساعت خواب و بیدار شدن را مطابق کنکور (۱۰ شب تا ۶ صبح) تنظیم کنید.

– ساعات درس خواندن را مطابق با بودجه بندی آزمون آزمایشی تان و بصورت هفتگی افزایش دهید.

– فقط منابع و جزواتی را که خوانده‌اید دوره کنید و هرگز از منبع جدید استفاده نکنید.

– حافظه‌ی بینایی (آن‌چه قبلاً دیده‌اید) و حافظه‌ی شنوایی (آن‌چه قبلاً شنیده‌اید) باید مرور شود نه چیز جدید.

– مرور نه خیلی ریز و وسواسی و نه خیلی سرسری باشد.

– مرور خلاصه‌ها و نکات استخراج‌شده توسط شما مهم است.

– مرور بخش‌هایی که زیر آن خط کشده‌اید بسیار مهم است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.