بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد

 بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد/ دعا کبوتر عشق است و بال وپر دارد

بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب/ که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد

بخوان دعای فرج را و ناامید مباش/ بهشت پاک اجابت هزار در دارد

بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است/ خدای را شب یلدای غم سحر دارد

بخوان دعای فرج را به شوق روز وصال/مسافر دل ما نیت سفر دارد

بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا /ز پشت پرده غیبت به ما نظر دارد

بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا /حجاب غیبت از آن روی ماه بر دارد

images

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.