دفتر برنامه‌ریزی و 5 ویژگی مهم آن

نکته بسیار کلیدی و مهمی که شما دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری بایستی همواره به آن توجه داشته باشید این است که تکمیل دفتر برنامهریزی را با توجه به 5 ویژگی مهم آن همیشه در اولویت برنامهی کاری خود قرار دهید:

1- توجه به گذشته:

بدون شناخت دقیق از تواناییهای خود نمیتوانید برنامهای واقعبینانه تدوین کنید. برای شناخت تواناییها به گذشته و عملکرد گذشته‌ی خود توجه کنید. توجه به گذشته چند مزیت دارد:

– تعیین اینکه در هر ساعت مطالعه چهقدر بازدهی دارید.

– متوجه می‌شوید که روزی چند ساعت درس میخوانید.                                                 

– سعی میکنید در هفتهی بعد بیشتر یا عمیقتر مطالعه کنید.

index

2- برنامهی هر کس با دیگری تفاوت دارد و مخصوص خود اوست.

هیچ کس از بیرون قادر نیست برای ما برنامه ریزی انجام دهد چون شناخت کاملی از ویژگی های ما ندارد.

3- واحد زمانی برنامهریزی یک هفته است.

برنامهریزی هفتگی می‌تواند ما را متوجه عدم تعادلهایی که در کارمان وجود دارد کند و افراط و تفریط را در کار خود بشناسیم. برنامهریزی روزانه، ما را متوجه یکجانبهنگریها و اشکالات کاریمان نمیکند.

4- اصلیترین نقش را در این برنامه خود ما داریم.

اصلا نبایستی منتظر باشیم که فرد دیگری در این مسیر بیشتر از خود ما نگران سرنوشت مان باشد.

5- با خودمان رقابت می‌کنیم.

تمرکز خود را فقط و فقط روی برنامه ها و اهداف خودمان قرار دهیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.