دفتر یادداشت نکات مهم تستی داشته باشید

زمانی که برای مرور و جمع‌بندی تست می‌زنید دفترچه‌ی کوچکی را برای یادداشت نکات مهم اختصاص دهید. در این دفتر موضوعات مهم را به شیوه‌ی زیر یادداشت کنید:

1)    موقع تست زدن به سؤالاتی برمی‌خوریم که مهم‌اند یا نکته‌ی تستی یا فرمولی جدید دارند. شماره‌ی این سؤالات را در این دفتر یادداشت کنید.

2)    در کنار شماره‌ی سؤال نکته‌ی مهم مربوط به آن را به زبان خودتان برای خودتان توضیح دهید.

این کار چه فایده‌ای دارد؟

وقتی برای اولین بار سؤالی را می‌خوانید و به نظرتان این سوال مهم است و نکته‌ی آن را یاداشت می‌کنید در واقع بهترین درک خود را از آن سؤال می‌نویسید؛ پس موقع مرور کاملاً برای شما روشن و واضح است و دیگر برای یادگیری آن به هیچ گونه مشکلی برنمی‌خورید.برای مرور سریع می‌توانید از این دفترچه استفاده کنید. سؤالات مهم را مجدداً دوره کنید و آن‌ها را به یاد آورید. 

mmmn

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.