دلم جز هوایت هوایی ندارد…

دلم جز هوایت هوایی ندارد
لبم غیر نامت نوایی ندارد


وضو و اذان و نماز و قنوتم
بدون ولایت بهایی ندارد


دلی که نشد خانه ی یاس نرگس
خراب و است و ویران ، صفایی ندارد


بیا تا جوانم بده رخ نشانم
که این زندگانی وفایی ندارد …

 

hlqaie8gowgp6b1bh3c7

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.