دوباره بررسی کن !

سلام

اکنون که در روزهای پایانی آمادگی برای کنکور سراسری قرار دارید قرار دارید لازم است نقشه اصلی راه را بازنگری نمایید و ببینید در کجای مسیرتان به طرف هدف قرار دارید.

پروژه و برنامه‌های کلان و اصلی باقی‌مانده باید مشخص و شفاف باشند تا شما بتوانید برنامه‌های روزانه و هفتگی تان را با توجه به برنامه اصلی و نقشه راه‌تان چیدمان نمایید. در زمان باقی‌مانده بایستی سعی کنید دروس پایه را به اتمام برسانید و رفع اشکال نمایید.

باید خودتان را کم کم آماده امتحانات پایانی و نیز دوران جمع‌بندی نمایید. زمان و تاریخ در روزهای باقی‌مانده بسیار مهم هستند و باید دقیقاً روی آنها برنامه تنظیم نمایید. این به معنی تخصیص بهینه زمان و منابع است که در صورت انجام می‌توانید زمان باقی‌مانده را به بهترین نحو استفاده نمایید.

images

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.