دوران طلایی و دفتر برنامه‌ریزی

اهمیت تکمیل دفتر برنامه‌ریزی دلایل زیادی دارد:

  • منظم بودن

  • مدیریت زمان

  • رقابت با خود

  • بابرنامه بودن

  • افزایش ساعات مطالعه

  • توجه به کیفیت و کمیت مطالعه

  • و…

هر کدام از این دلایل به نوبه‌ی خود مهم و کلیدی هستند؛ ولی در برهه‌های زمانی خاص، برخی دلایل، خود را پررنگ‌تر نشان می‌دهند.

Office notepad with ballpoint pen

در دوران عید با توجه به تعطیلی مدارس و در اختیار بودن ساعت زیاد برای فعالیت‌های مختلف، برنامه‌ریزی حرف اول را می‌زند.

در این دوره نوشتن دفتر برنامه‌ریزی به لحاظ مدیریت و استفاده‌ی درست از زمان ضروری می‌شود.پس در دوران طلایی از تکمیل دقیق دفتر برنامه ریزی غافل نشوید.

با نوشتن ساعات مطالعه و خواب و تلویزیون و تصمیمات خود می‌توانید از ساعت‌هایی که در منزل هستید بیش‌ترین و بهترین استفاده را ببرید.

هم‌چنین به‌راحتی می‌‌توانید ساعات مربوط به خواب و تلویزیون را مدیریت کرده و تحت کنترل خود درآورید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.