دو ، سه یا رفتارهای تسهیل کننده!

سلام

اغلب فکر می‌کنیم وقتی انسان موفّقی هستیم که تنها کوشش‌مان درست و کامل انجام دادن کاری باشد که به‌عهده گرفته‌ایم.

اگرچه این خصوصیّت ، ویژگی مطلوبی است ولی مسلّماً درست و کامل انجام دادن یک فعّالیّت مستلزم فراهم نمودن شرایط و موقعیّت‌هایی است که وجود آن‌ها سبب انجام درست وظیفه می‌شود.

m2

مثلاً فکر می‌کنیم برای این که داوطلب موفّقی باشیم و به نتیجه‌ی دلخواه‌مان که راهیابی به رشته و دانشگاه مطلوب است ، برسیم باید تمام وقت خود را صرف درس خواندن و درس خواندن و درس خواندن کنیم.

با دوبار درس خواندن موافقم ولی واقعیّت این است که به جای مرتبه‌ی سوم باید فعّالیّت‌هایی را قرار داد که فرایند درس خواندن و مطالعه را تسهیل می‌کنند. فعّالیّت‌هایی نظیر ورزش کردن ، آرامش داشتن ، گفت‌وگو کردن ، غذا خوردن و … و در یک کلام زندگی کردن.

می اندیشم  درست‌تر این است که  زندگی کنیم و درس خواندن نیز جزیی از همین زندگی کردن باشد. این کاری است که موفّق‌ها انجام می‌دهند و نتایج شگفت انگیزی را هم از این راه تجربه کرده اند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.