دو روش برای کاهش اشتباهات آزمون

یکی از موارد بسیار متداول در میان شرکت کنندگان در آزمون های آزمایشی،تعداد قابل توجه اشتباهات است. لذا نیاز است در آزمون‌های 4 گزینه‌ای اشتباهات خود را پایین بیاورم.

دو روش برای کاهش اشتباهات پیشنهاد می‌شود. یکی این‌که از اشتباهات خودم یاد بگیریم و یکی از اشتباهات دیگران یاد بگیریم. بعضی‌ها می‌پرسند چگونه از اشتباهات خودم یاد بگیریم یا این‌که چگونه از اشتباهات دیگران خبر داشته باشیم؟

This or that

یادگیری از اشتباهات خود با توجه به کارنامه‌‌ی آزمون است. کارنامه‌ی آزمون وضعیت هر دانش‌آموز را نشان می‌دهد. دفتر ویژه ای را کنار خودتان بگذارید و اشتباهات‌تان را از کارنامه‌ی خود بیرون بکشید و آن‌ها را در داخل آن ثبت کنید تا دیگر آن اشتباه را انجام ندهید.

نکته‌ی بسیار کلیدی و مهم این است که در ارزیابی ابتدا به سراغ نقاط قوت و جاهایی که درست زده‌اید بروید و آن‌ها را تثبیت کنید و بعد بروید سراغ اشتباهات، با این روش اشتباهات خود را پایین بیاورید.

نکته‌ی دوم یادگیری از اشتباهات دیگران است. وقتی بتوانیم سؤالی را در آزمون‌های قبلی ببینیم که دانش‌آموزان به چه صورت و به کدام گزینه جواب داده‌اند و معمولاً دانش‌آموزان کدام سؤالات را در دام آموزشی می‌افتند می‌توانیم از اشتباهات دیگران یاد بگیریم.

 
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.