دو نهال بارور در باغ دین روئیده شد…یاسهاى آسمانى در زمین روئیده شد…

ازبهار و عیش و مستى گفتگو دارد ربیع

عید زیبای برائت از عدو دارد ربیع

عید میلاد دو دلدار نکو دارد ربیع

موسم سرمستی دل‌های شیدا آمده

مصطفی (ص) با حضرت صادق (ع) به دنیا آمده

۹۵۲۰۸۱۰۰۲۲۲۱۵۴۱۷۰۶۴۲۸۱۷۵۱۲۱۸۵۱۱۸۱۱۵۳۲۴۹۲۲۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.