دیگران را نه ، خودت را خوب بشناس!

مسیر تحصیل و علم اندوزی و دانش‌آموزی مسیر خودشناسی است نه دیگرشناسی. این نکته مهم را همواره در این مسیر پرفراز و نشیب به خاطر داشته باشید که باید به خودتان و تمام اعمال و نتایج‌تان چشم بدوزید.

آگاهی از روش‌ها و اقدامات دیگران خوب است امّا دیدن آن‌ها و ندیدن آن‌چه خود انجام می‌دهید ، دقیق مصداق ضرب المثل معروف غاز دیدن مرغ همسایه است و ندیدن غازی که خود در آشیانه دارید.

index

برخی مرتّب به رفتار، عملکرد و نتایج دیگران چشم دوخته‌اند و به بهانه‌ی رقابت فقط آن‌ها را زیر نظر دارند و هرگز به خود و نتایج‌شان مراجعه نمی‌کنند. لازم است با خودتان رقابت کنید و نتایج‌تان را به دقّت بررسی نمایید.

شما تمام آنچه را موجب موفقیت، پیروزی و فخر و مباهات‌ باشد در درون‌تان دارید پس به دیگری و داشته‌هایش چشم ندوزید و حسرت داشته‌های دیگران را نداشته باشید. شما منبعی عظیم و غنی از هوش و استعداد و توانایی و انرژی هستید.

پس با توکل بر خداوند مهربان، به خودتان تکیه کنید و هر آن‌چه را که می‌خواهید در درونتان جستجو نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.