راز موفقیت به همین سادگی

👨🏻 روزی مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست؟

👴🏼 سقراط به او گفت: فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفقیت را به تو بگویم.

🌞 صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت.

👥 سقراط از او خواست که به سوی رودخانه او را همراهی کند.

👬 جوان با او به راه افتاد. به لبه‌ی رود رسیدند و به آب زدند و آن‌قدر پیش رفتند تا آب به زیر چانه‌ی آن‌ها رسید.

🤷🏻‍♂️ ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد.

😥 جوان نومیدانه تلاش کرد خود را رها کند، اما سقراط آنقدر قوی بود که او را نگه دارد.

مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید و بالاخره توانست خود را خلاصی بخشد.

😥 همین که به روی آب آمد، اول کاری که کرد آن بود که نفسی بس عمیق کشید.

😵 هوا را به اعماق ریه فرو فرستاد.

👴🏼 سقراط از او پرسید، زیر آب که بودی، چه چیز را بیش از همه مشتاق بودی؟

👨🏻 گفت: هوا!

👴🏼 سقراط گفت: هر زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی موفقیت را مشتاق بودی، تلاش خواهی کرد که آن را به دست بیاوری؛ راز دیگر ندارد.

۱۹۲۰_doctors039day2018

منبع:گاج

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.