راههای افزایش کیفیت مطالعه(بخش ۱ از ۴)

به طور کلی می توان گفت که کیفیت مطالعه دو بخش مهم دارد که عبارتند از:

۱- وضوح و شفافیت در روش ها

 یعنی این که هر فردی روش های مناسب خود را برای مطالعه و درس خواندن بشناسد و بتواند به طور واضح روش های خود را بیان کند و بنویسد .

۲- تعادل داشتن در مطالعه 

یعنی در بخش های مختلف مطالعه ، هر فردی متناسب با وضعیت خود و نیازهایی که دارد تعادل های مطالعاتی را رعایت کنید و از افراط و زیاده روی در بعضی کارها و کم کاری در زمینه های دیگر بپرهیزد . تکمیل منظم و مستمر دفتر برنامه ریزی بوِزه ثبت ساعات مطالعه هفتگی در زمینه ی تعادل بسیار موثر و راهگشاست . 

gg

نکته مهمی که بایستی به آن توجه داشت این است که هم روش های مطالعه وهم تعادل های مطالعه برای هر فردی متفاوت از دیگران است . البته نکات مشترک زیادی هم در بین روش های موفق  وجود دارد ولی هر فردی  باید قبل از نگاه به دیگران به خود اتکا کند و  روش های مناسب خود و تعادل های مناسب خود را بر اساس موفقیت های قبلی اش کشف کند و سپس به سراغ دیگران برود.

نخستین افرادی که می توانند به شما کمک کنند پدر و مادر و خانواده شما هستند زیرا ایشان علاوه بر انگیزه ی کمک به شما شناخت بیشتری هم از رفتار آموزشی و مطالعه ی شما از کودکی تا کنون دارند و بهتر می توانند با شما گفت و گو کنند و در کشف روش های موفق به شما یاری برسانند.

پس از اولیا گفت وگو با دوستان خوب و مشاوران باسواد و باتجربه(نه مشاوران بیسوادی که با عناوین دروغینی نظیر تعیین سطح علمی و … سعی در فریب شما دارند) می تواند در کشف روش های موفق و بهبود کیفیت مطالعه به شما کمک کند . اما یادتان باشد که در این جا هم نقش اصلی را خودتان بر عهده دارید.

در این سلسله از مقالات ابتدا به روش ها می پردازیم و شیوه ی کشف روش های مناسب شما را بیان خواهم کرد و سپس در مورد تعادل های مطالعه توضیح خواهم داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.