راههای افزایش کیفیت مطالعه(بخش ۲ از ۴)

کشف روش از موفقیت ها

این موضوع امروزه به خوبی ثابت شده است که بهترین نمره ها نتیجه ی بهترین روش ها هستند.

هر دانش آموزی روش های یادگیری مخصوص به خود را دارد . دانش آموزانی که روش هایشان را می شناسند و می توانند آن ها را به طور واضح و شفاف برای خود و دیگران توضیح دهند ازدیگرانی که نمی توانند روش هایشان را بگویند نتیجه ی بهتری می گیرند و نتایجشان پایدارتر و دائمی تر است . زیرا آن ها وقتی از درستی روش هایشان مطمئن می شوند به سادگی روش هایشان را تغییر نمی دهند و راهکارهای درست را به طور پیوسته ادامه می دهند . توصیه من این است که روش هایتان را درجایی بنویسید و به تدریج و هر گاه که نکته ی جدیدی در روش های خودتان کشف کردید به آن مجموعه اضافه کنید . شاید در ابتدا نتوانید خیلی خوب و منسجم ، روش هایتان را توضیح دهید . مهم نیست به تدریج این توانایی تان کامل تر می شود وقتی روی روش هایتان مسلط شدید موفقیت هایتان بیشتر تضمین می شود .

gg

چگونه می توانید روش های مناسب خودتان را کشف کنید؟

برای تشخیص روش هایی که مطلوب و مناسب خودتان است باید به روش هایتان فکر کنید . اما آیا می دانید که چطور باید فکر کنید و روش هایتان را کشف کنید .پیشنهاد می کنم روی بهترین درستان تمرکز کنید و ببینید که در آن درس چه کارهایی کرده اید که موفق شده اید . بهترین راه برای کشف روش های موفق این است که از نمره های خوبتان شروع کنید .

متاسفانه بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان  کنکور سراسری به جای توجه به نقاط قوت و کشف روش های موفق روی نقاط ضعف خود تمرکز می کنند آن ها  با این کار هیچ روشی کشف نخواهند کرد. پدر فرهیخته ای می گفت من وقتی کارنامه ی پسرم را می دیدم به نمره های شیمی او که خیلی خوب بود کاری نداشتم و دائم به او تذکر می دادم که باید نمره های فیزیکش را که خوب نبود بهتر کند . ایشان می گفت اکنون متوجه شده ام که اگر به جای تمرکز روی ضعف پسرم که نمره های فیزیکش بود روی نقاط قوت او تمرکز می کردم او یک سال برای رسیدن به رشته ی دلخواه پشت کنکور نمی ماند . ایشان در همان حال از پدری یاد می کرد که همواره در باره ی پسرش می گفت من از او راضی ام و نمراتش خوب است البته این پدر به روش های فرزندش کاری نداشت اما به جای تمرکز روی نقاط ضعف فرزند روی نقاط قوت او تاکید می کرد و نتیجه این شد که پسر ایشان در همان سال اول در رشته ی دلخواه پذیرفته شد .

تمرکز روی نقاط قوت علاوه بر این که سبب افزایش اعتماد به نقس و امید و خود باوری شما می شود یک فایده خیلی مهم تری هم دارد : شما از این طریق می توانید روش های خوب خودتان را کشف کنید . اما برای این که بدانید منظور از روش های مطالعه چیست در بخش بعدی این مقاله به به چند مورد مهم اشاره می کنم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.