راههای افزایش کیفیت مطالعه(بخش ۴ از ۴)

درس هر روز در همان روز

آیا در درس هایی که موفق تر هستید درس هر روز را درهمان روز می خوانید ؟

چند ساعت پس از کلاس درس همان روز را می خوانید ؟

آیا با دوباره خواندن جزوه ی کلاس شروع می کنید ؟ یا این که بازیابی را ترجیح می دهید و بدون این که به جزوه نگاه کنید سعی می کنید آموخته های خود را به خاطر بیاورید و بازیابی کنید و سپس به سراغ یادداشت ها و جزوه هایتان بروید ؟

برای شما کدام مهم تر است، بازیابی یا بازخوانی ؟

gg

انتخاب منابع

اولین منبعی که به سراغ آن می روید کدام است . اولویت اول شما  جزوه ی کلاسی است یا کتاب درسی ؟

ابتدا کدام تمرین ها را حل می کنید تمرین های حل شده یا حل نشده ، تمرین های معلم یا تمرین های کتاب درسی، آیا مسائل و تمرین های تشریحی را از کتاب های حاوی نمونه سوالات تشریحی و امتحانی تمرین می کنید ؟

 آیا تست های کتاب های تست خود را تمرین می کنید ؟ (همه ی تمرین ها یا بعضی تمرین ها؟ )

این نکته مهم را همواره به خاطر داشته باشید که یکی از ویژگی های نوابغ قدرت تشخیص اولویت هاست .برای تمرین تستی  اولویت شما با تست های کنکور است یا تست های تالیفی؟

داشتن روش ثابت 

آیا روش  و الگوی ثابت یا نسبتا ثابتی برای مطالعه و وعده های مطالعه دارید؟

 آیا درسی که در آن موفق هستید را معمولا پیش خوانی می کنید؟

همه ی درس ها را پیش خوانی می کنید یا بعضی درس ها را ؟

آیا درس هر روزتان را در همان روزمطالعه می کنید ؟

همه ی درس ها را پیش خوانی می کنید یا فقط درسی که در آن موفق تر هستید ؟

درس ها را چند روز یک بار مطالعه می کنید ؟هرروز؟  یک روز درمیان ؟ هفته ای دوبار ؟ یا الگوی دیگری دارید ؟

زمان مطالعه تان چه ساعتی در روز است ؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.