راههای کلیدی رسیدن به هدف(1)

همه ی ما دوست داریم كه برنده باشیم و نه بازنده . ولی آیا میل به برنده بودن به تنهایی كافی است؟ با این كه زندگی همواره توام با پیكار نیست، اما شاید بتوان آن را به صحنه ی بازی پیچیده ای تشبیه نمود ، كه پیروزی در آن ، رمز و رازی دارد. سیدنی . جی . هریس نویسنده ای سرشناس و واقع گراست كه رموز برنده شدن را در میدان زندگی می شناسد و برای مودفقیت در آن ، راه هایی ساده پیشنهاد میكند. اگر برنده بودن را به عنوان هدف زندگی خود انتخاب كرده اید، این مطلب راهنمای خوبی برای شما خواهد بود
●اولین هدف گیری

▪برنده متعهد میشود.
▪بازنده وعده میدهد.
▪وقتی برنده ای مرتكب اشتباه میشود، میگوید: اشتباه كردم.
▪وقتی بازنده ای مرتكب اشتباه میشود، میگوید: تقصیر من نبود.

reach3

 

▪برنده بیش از بازنده كار انجام میدهد، و در انتها باز هم وقت دارد.
▪بازنده همیشه آنقدر گرفتار است كه نمیتواند به كارهای ضروری به پردازد.
▪هراس برنده از باختن به آن اندازه نیست كه بازنده باطنا از برنده شدن دارد.
▪برنده به بررسی دقیق یك مشكل می پردازد.
▪بازنده از كنار مشكل گذشته ، و آن را حل نشده رها میكند.
▪برنده میگوید: بیا برای مشكل راه حلی پیدا كنیم.
▪بازنده میگوید: هیچ كس راه حلی را نمیداند.
▪برنده می داند به خاطر چه چیزی پیكار میكند و بر سر چه چیزی توافق و سازش نماید.
▪بازنده آن جا كه نباید، سازش میكند، و به خاطر چیزی كه ارزش ندارد، مبارزه میكند.
▪برنده با جبران اشتباهش، تاسف و پشیمانی خود را نشان میدهد.
▪بازنده می گوید: «متاسفم» ، اما در آینده اشتباه خود را تكرار میكند.
▪برنده مورد تحسین واقع شدن را به دوست داشته شدن ترجیح میدهد، هر چند كه هر دو حالت را مد نظر دارد.
▪بازنده دوست داشتنی بودن را، به مورد تحسین واقع شدن ترجیح میدهد، حتی اگر بهای آن خفت و خواری باشد.
▪برنده همواره به دقت به تمام جزییات یک موضوع گوش می دهد.
▪بازنده فقط منتظر رسیدن نوبت خود، برای حرف زدن و اظهار نظر کردن است.
▪برنده از میانه روی و نرمش خود احساس قدرت میكند.
بازنده هرگز میانه رو و معتدل نیست گاهی از موضع ضعف، و گاهی همچون ستمگران فرودست رفتار میكند
▪برنده میگوید، باید راه بهتری هم برای هر کاری وجود داشته باشد.
.بازنده میگوید، تا بوده همین بوده و تا هست همین است.
▪برنده به افراد برتر از خود، احترام میگذارد، و سعی میكند تا از آنان چیزی بیاموزد.
▪بازنده از افراد برتر از خود، خشم و نفرت داشته؟ و در پی یافتن نقاط ضعف آنان است.
▪برنده گامهای متعادلی بر میدارد.
▪بازنده دو نوع سرعت دارد، یا خیلی تند و یا خیلی كند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.