راهکارهایی ساده و موثر برای جلوگیری از حواس پرتی در هنگام مطالعه -(بخش اول)

سيمين براي امروز، برنامه منظم و شسته رفته‌اي داشت و در صدد بود تا بخوبي مطالعه کرده و همان طور که مي‌خواهد در دروسش پيش برود. همان‌طور که کتاب را ورق مي‌زد، به ياد آورد که جزوه‌اش را نياورده است. او مجبور شد تا براي برداشتن جزوه بلند شود. جزوه را نيم‌نگاهي کرد و به سوي ميز مطالعه حرکت کرد. اين بار پشت ميز نشست و چند صفحه‌اي از درسش را خواند. وقتي مي‌خواست از مطالب، خلاصه‌برداري کند، تازه متوجه شد که جامدادي‌اش را هم فراموش کرده است که بردارد. اين بار با دلخوري از سهل‌انگاري خود، براي برداشتن جامدادي حرکت کرد. چند دقيقه اي طول کشيد تا جامدادي را پيدا کرد؛ در همين حال، چشمش به گوشي موبايلش افتاد. پيامي برايش رسيده بود. با اينکه ساعت مطالعه بود و او به خود قول داده بود تا در ساعات مطالعه، سراغ موبايل و تلفن نرود، وسوسه شد و پيام را باز کرد. يکي از دوستان دانشجويش، احوال او را پرسيده و از روند آمادگي‌اش براي کنکور جويا شده بود. سيمين همين طور که جواب پيام را مي‌داد غرق در رؤياي شيرين و اما و اگرهاي آن شد و وقتي به خود آمد که متوجه شد دو ساعت از وقتي را که براي مطالعه اختصاص داده بود از دست داده است.

بله، حکايت سيمين، حکايت بسياري از شما دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری است. هر يک از شما عزيزان ممکن است که بارها و حتي به صورت‌هاي فراوان با حواس پرتي و عدم تمرکز حواس در هنگام مطالعه مواجه شده باشيد. حواس پرتي در زمان مطالعه، يکي از معضلات اساسي و مهمي است که مي‌تواند علاوه بر اينکه وقت داوطلب را از بين ببرد، بر توان و انرژي و نيز انگيزه او تاثير منفي گذارد.

Concentration-while-studying

بيشتر افراد گمان مي کنند که تمرکز ،يک امر ذاتي بوده و تغيير آن ناممکن است؛ در حالي که تمرکز، يک امر اکتسابي است و بايد هر روز پرورش و جهت داده شود، و هر کس با هوش عادي خود مي تواند به آن دست يابد؛ پس برقراري تمرکز حواس به ميزان کاهش عوامل حواس پرتي بستگي دارد؛ يعني هر چه عوامل مزاحم و مخل تمرکز بيشتر باشند، توانايي حفظ تمرکز حواس کمتر است و بر‌عکس. اگر شما عزيزان هم جزو آن گروه از داوطلبان هستيد که دچار حواس پرتي و عدم تمرکز مي‌شويد، با ما همراه شويد تا درباره برخي از راهکارهاي جلوگيري از حواس پرتي مطالبي را براي شما ارايه دهيم.
 
منشا حواس پرتي
 
براي اينکه بتوانيد با حواس پرتي خود بخوبي برخورد کنيد، لازم است که منشا حواس پرتي خود را دريابيد. حواس پرتي يا منشا ذهني و دروني دارد يا منشا بيروني و محيطي. حواس پرتي دروني و ذهني،انديشه‌هايي است که موانعي از قبيل: درد، رنج، غم و غصه، نگراني، گرسنگي و تشنگي، بر سر راه توجه دقيق به مطالعه و تمرکز مي‌گذارد.
 
حواس پرتي بيروني و محيطي، آن چيزهايي است که به محيط پيرامون فرد ارتباط پيدا مي‌کند و يا تحريکات غير عادي مانند نور شديد و نور ضعيف، صداهاي ناهنجار، راديو و تلويزيون، سرما و گرما و نظاير آنهاست که از سوي حواس مختلف انسان ايجاد مي‌شود.
 
چگونه حواسمان را جمع کنيم؟
 
رهايي از حواس پرتي و ايجاد تمرکز حواس در افراد مختلف، متفاوت است و به حالت دروني، تجربه‌ها، مکان و موقعيت آنها بستگي دارد. يکي از مهم‌ترين مسايل اين است که ببينيم منشا حواس پرتي، دروني است يا بيروني. حواس پرتي بيروني، آسان‌تر از حواس پرتي دروني برطرف مي‌شود. براي تمرکز بيشتر لازم است به نکاتي که در بخش های بعدی این سلسله از مقالات خواهد آمد توجه ویژه ای داشته باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.